http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2017-05-24 10:11:56
Ny plan för allmänningsskogen
Den nya hushållningsplanen för Arjeplogs Allmänningsskogar visar på ökad tillväxt och ökade intäkter.
-Med den åldersfördelning vi har på skogen kan vi inte ha en jämn avkastning, men grunden för hushållningsplanen är långsiktighet, förklarade skogsförvaltare Kenth Björk inför skogsallmänningens delägare vid vårstämman.


Hushållningsplanen, som gäller för perioden 2017-2031, har tagits fram utifrån en dokumentation som gjorts via laserskanning.
-Man mäter trädhöjd och storlek på trädkronorna med laser från flygplan. Det tog två år innan den blev klar, men det var viktigt att låta det ta tid. Hushållningsplanen är det viktigaste verktyg vi har, sa Kenth Björk.

En del av Arjeplogs Allmänningars marker har avsatts som naturreservat, genom försäljning och markbyte.
-Vi har bytt bort gammal skog med tveksamma avverkningsmöjligheter mot ung växande skog. Men vi har fortfarande kvar 5 000 hektar skog som är äldre än 120 år.
I hushållningsplanen har man tagit hänsyn till älgbetesskador. På 30 % av den totala arealen har man angivit 30 % minskad tillväxt.
-Vi måste göra så, vi kan inte blunda för det här problemet, menar Kenth Björk.

Stämman sa enhälligt ja till styrelsens förslag om att köpa mark vid Nurrholm.
Stämman sa också ja till en motion om bidrag till stängsel för lantbruk med djurhållning och odling. Bidraget gäller för materialkostnader.
Årsredovisningarna för både Nybyggesallmänningen och Skogsallmänningen avseende år 2016 godkändes utan diskussioner.
images/1/images/1/560annonser2017/image2.jpeg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies