http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/fiber.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2017-08-30 07:04:00
Postutdelning ska diskuteras
Hur kan postutdelning ske på ett för alla parter acceptabelt sätt i glesbygd? Vilka rättigheter och skyldigheter för postutdelning finns i regelverket?
Kommunalrådet Britta Flinkfeldt har bjudit in Post- och Telestyrelsen för att diskutera dessa frågor.
-Jag vill visa dem hur det ser ut här, där människor bosatt sig vid vatten innan vägarna fanns, och skapa en förståelse för att Sverige ser ut på många olika sätt.


Bakgrunden är den förändring som nu sker i postutdelningen, bland annat i Piteälvsområdet inom Arjeplogs kommun. Här har postutdelningen skett via länstrafikens busslinjer, men nu ska posten köras ut av Post Nord istället. Det innebär förändringar för boende och företag i området.
När det gäller exempelvis boende och företag i Vuonatjviken är tanken att de, förutom sträckan över eller runt sjön Riebnisjaure, ska ha sin brevlåda ute vid vägen mot Örnvik och Stenudden, det vill säga ytterligare 23 kilometer bort.
-Vi kommer att åka till Riebnisluspen för att möta de boende i Vuonatjviken. Det betyder inte att det inte finns frågetecken för postutdelningen på andra håll, det betyder bara att vi har valt ut Piteälvsområdet och Vuonatjviken som ett exempel, säger Britta Flinkfeldt.

Britta Flinkfelt poängterar att postutdelningen i sig inte är ett kommunalt ansvar.
-Kommunen kan inte dela ut post, men vi kan vara en arena för att skapa möten och vi kan trycka på för att hitta lösningar och i det här fallet diskutera det regelverk som Post- och Telestyrelsen har gjort. Vi har ett gemensamt ansvar för att skattemedel används på bästa sätt, och det finns naturligtvis möjlighet att diskutera samarbeten av olika slag.
Representanter för PostNord och Länstrafiken kommer att vara med på mötet med Post- och Telestyrelsen, liksom en representant för Länsstyrelsen.
-Landshövdingen kontaktade mig, han anser att det här är en fråga av intresse för Länsstyrelsen, säger Britta Flinkfelt.
Förutom Riebnisluspen besöker Post- och Telestyrelsen även Rio samt byn Akkajaur, som ligger inom Arvidsjaurs kommun.
images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies