http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2017-10-23 15:06:39
Avtal om fiberutbyggnad klart
images/1/images/1/2017-10/Bredband_0965.jpg
Före år 2020 ska alla boende och företag i hela Arjeplogs kommun ha möjlighet till bredbandsuppkoppling.
Avtalet om fiberutbyggnad utanför tätorten har nu undertecknats av Linda Hernström, chef för Telia Fiber, och Britta Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplog.
-Det här är Sveriges bästa bredbandsavtal. Det är viktigt för oss att byarna får möjlighet att bli anslutna till fibernätet, säger Britta Flinkfeldt.


images/1/images/1/2017-10/Bredband_0960.jpg
Avtalet undertecknades i samband med en presskonferens.
Arjeplogs kommun har beviljats 45 miljoner kronor i statligt stöd för bredbandsutbyggnad utanför centralorten, och nu tar Telia, via sitt bolag Zitius, över hela projektet.
-Det här är den största bidragsfinansierade utbyggnad som gjorts i Sverige, och vi är stolta över att göra den, säger Linda Hernström.

En undersökning som gjorts bland fast boende utanför tätorten visar att intresset för bredbandsuppkoppling är mycket stort. I och med den utbyggnad som nu ska inledas kommer även företag och fritidshus att få möjlighet att koppla in sig på fibernätet.
Med hänsyn till det stora antalet norska fritidshusägare i kommunen har Telia tagit fram ett abonnemangserbjudande med norska tv-kanaler.

Inkopplingsavgiften kommer att bli 19 900 kronor, med rabatt för den som binder sig till bredbandstjänster via Telia. Överenskommelsen mellan kommunen och Telia innebär att samtliga adresser i Arjeplog ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. De adresser där fiberkabel inte är ett alternativ kommer att erbjudas någon annan lösning.
-Vi räknar med att det kommer att röra sig om ungefär femton till tjugo adresser, säger Britta Flinkfeldt.

Inom de närmaste veckorna inleds en serie informationsmöten, och anmälningar för fiberanslutning ska samlas in. Om drygt två år, den 31 december 2019, ska utbyggnaden vara klar.
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies