http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2017-06-19 15:07:35
Fastighetsköp ska ge besparingar
Ett enigt fullmäktige beslutade att kommunen ska köpa fastigheten Minken 2, Hälsocentralen/Norrskenets sjukhem, av Region Norrbotten. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att slutföra förhandlingarna och underteckna avtalet.
-Vi har en hyresnivå som är så hög, att bara det faktum att vi köper loss fastigheten gör att vi sparar närmare två miljoner kronor per år. Det vore oansvarigt att inte göra det, sa Britta Flinkfeldt.


Frågan om framtidens äldreomsorg och äldreboende i Arjeplog har stötts och blötts i flera år.
-Grunden är att vi hade för stor kostym och vi har dessutom haft problem med personalsituationen. Vi tycker att det är en bra lösning att köpa hälsocentralen. I den fastigheten ska vi bygga vårt särskilda boende, för människor som kräver mycket vård och omsorg. Gör vi det blir Vaukagården friställd, och där kan vi göra mycket spännande saker, sa Britta Flinkfeldt.
Alf Sundström poängterade att det här är ett av de större besluten som tas i Arjeplog under denna mandatperiod, och att det finns och kommer att finnas frågetecken.
Han bad också tekniske chefen Emil Sundström att informera om taket och uppgifterna om att det läcker.
-Byggnaden är besiktad i omgångar och vi har inte hittat några överraskningar, bara konstaterat det vi redan visste, att taket är ett bekymmer. Besiktningsmannen tror att det är kondens, inte läckage. Men vi ska åtgärda taket, oavsett orsak, berättade Emil Sundström.
Köpesumman blir drygt 5 miljoner kronor.

Från och med 1 januari ska kommunen ta hand om VA och fjärrvärme i egen regi. Företaget Arjeplog Mark & Teknik, som sköter om detta idag, har valt att inte förlänga avtalet.
-Ett dilemma för en sådan här liten kommun är att det finns väldigt få som kan räkna på sådana här stora åtaganden. Som det ser ut just nu finns det egentligen inget annat alternativ, sa Alf Sundström.

Fullmäktige beslutade, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att sälja A-net, till företaget Zitius Service Delivery AB, som åtar sig att bygga ut fibernätet i kommunen. Företaget får överta de 44 miljoner kronor i bidrag som kommunen tilldelats för bredbandsutbyggnad.
-Det här är också ett ärende som vi hållit på med under lång tid. Vi har inventerat behov, fått fast boende att anmäla intresse, sökt bidrag, lyckats ro hem 44 miljoner kronor, projekterat och kommit fram till att det skulle kosta kring 70 miljoner. Varje fastighetsägare skulle tvingas betala mellan fyrtio och femtio tusen kronor för att få ansluta sig till fibernätet. Men det är för mycket pengar. Vi har kommit fram till en lösning nu. Med det här beslutet säkerställer vi att även fastighetsägare ute i byarna kan få fiber, sa Britta Flinkfeldt.

Inför beslutet om verksamhetsplan och budget gjorde Britta Flinkfeldt en kort tillbakablick på en tid med stora besparingar. Hon pekade sedan på de möjligheter som nu finns, och de investeringar som planeras.
-Vi vet vad som gör en kommun attraktiv, det är fritidsutbud, kultur och kompetensutveckling. Nu kan vi lyfta blicken och satsa. Framåt kamrater, framåt och uppåt, sa hon.
Utan diskussion beslutade kommunfullmäktige därefter att anta verksamhetsplan och budget för 2018-2020.

Fullmäktige beslutade tillskjuta 500 000 för utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Man utökar även investeringsramen för VA Jäckvik inför 2018 med 5 miljoner kronor för anläggande av VA-ledningsnät i ett planerat tomtområde.

Detaljplan för del av fastigheten Allmänningsskogen s:1, Gallajaure (Flyggsundet), antogs av fullmäktige. Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och båtplatser.
-Det är ett område som Allmänningen länge velat ha detaljplanelagt. Det här är inte en detaljplan som kommunen bara har tryckt igenom, det här är en detaljplan där vi tagit ganska stor hänsyn till renskötselns behov. Vi kan tryggt säga ja, sa Britta Flinkfeldt.
Även detaljplan för del av fastigheten Nybyggesallmänningen 1:3 (Silverlodge på Galtis), antogs.
Därmed skapas möjlighet att bygga ytterligare en våning på befintligt hotell.
images/1/images/1/560annonser2017/image2.jpeg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies