http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2013-04-17 10:14:00
Nasafjäll förorenat
images/1/images/1/2013-04/Nasa2010.jpg
Arsenik och bly förgiftar mark och vatten i Nasafjällsområdet.
Detta trots att det gått flera hundra år sedan brytningen avslutades.


Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer inom kort att informera om hälsorisker på Nasafjäll.
Ett examensarbete vid Umeå universitet av Johan Fahlman visade höga metallhalter av bland annat bly och arsenik.
Halvmetallen arsenik är till exempel mycket giftig och finns bundet i vissa mineraler. I samband med brytning kan det halvmetalliska ämnet frigöras..

Giftiga ämnen finns både i marken och i vattnet i Nasafjällsområdet. Länsstyrelsen kommer därför att sätta upp skyltar och på andra sätt informera allmänheten om riskerna. De uppmanar folk att ta dricksvatten utanför markerat område. "Risken finns att vattnet inte är hälsosamt att dricka. Ta därför ditt dricksvatten uppströms gruvan, utanför det förorenade området", skriver de i sin information.
All information kommer att finnas tillgänglig på turistbyråer, länsstyrelsens hemsida och andra informationskanaler.

Under sommaren kommer länsstyrelsen att göra fler mätningar för att ta reda på mer om omfattningen av förgiftningen av marken och vattnet. En angelägen fråga är förstås hur dessa gifter kan ha påverkat djurlivet.
Inga guidade visningar ställs dock in under sommaren.

Brytning i Nasafjällsområdet pågick från perioden 1635 till 1659 och senare fram till 1810.
En senare period fanns också i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när malmen togs till Norge. Den sista malmlasten som skeppades iväg från en hamn var 1912 från Mo i Rana.

Text och foto: Maria Söderberg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies