http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2017-12-10 09:12:28
Nya och höjda allmänningsbidrag
Arjeplogs Skogsallmänning inför bidrag till anslutning fiber/bredband, och plogbidrag för tillfartsvägar 200-1000 meter. Dessutom höjs bidragsnivåerna för plantor, markberedning och röjning.


Besluten fattades på allmänningsstämman, där delägarna även sa ja till en motion om höjt bidrag till skogsbilväg klass IIIC. Däremot avslogs, efter votering, en motion om att jaktupplåtelse för icke allmänningsdelägare bosatta utanför kommunen endast ska utfärdas som gästkort.

De nya bidragsbestämmelserna, som börjar gälla från och med 1 januari 2018, innebär att 5000 kronor per delägarfastighet utgår för anslutning fiber/bredband, där delägaren är fastboende och mantalsskriven på delägarfastigheten.
Plogbidrag utgår till delägare fast boende och mantalsskriven på delägarfastighet, med upp till 25 % av Svevias genomsnittspris för vinterunderhåll av tillfartsvägar, för plogning av tillfartsväg 200-1000 meter.
Bidraget gäller inte för vägsamfälligheter.

Cirka 25 personer trotsade snöstormen och kom till stämman. Budgetförslagen för Nybyggesallmänningen och Skogsallmänningen inför 2018 antogs.
images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies