http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2017-07-08 09:46:35
Stefan Löfven i Arjeplog
images/1/images/1/2017-07/stefanlofven8.jpg
Statsminister Stefan Löfven valde bort Almedalen i år och reste istället runt i landet. Under fredagen var det Arjeplog och Arvidsjaurs tur. Det övergripande temat för turnén var trygghet och i Arjeplog uttrycktes det med idéer om kompetensförsörjning.


Statsminister Stefan Löfven inledde besöket med en kort tur i Arjeplogs centrum. Han besökte i snabb takt Silvermuseet, Tingsbacka och vandrade runt i samhället. Det blev många korta möten och inte minst bilder från butiker och Storgatan.

images/1/images/1/2017-07/stefangrupp.jpg
Kommunalrådet Britta Flinkfeldt arrangerade, i samarbete med Hornavanskolan, ett möte om gymnasieskolans framtid. Till mötet hade också företagare samlats som beskrev aktuella behov.
Här lyftes frågorna fram om hur den forskningsinriktade industrin, som i Arjeplogs fall mycket handlar om bilindustrin, har svårigheter hitta rätt personal.
- Vi är världsledande inom biltest, underströk Britta Flinkfeldt, men vi måste fortsatta agera för att hela tiden förbättra villkoren.
Hon pekade inte minst på det behövs ett mycket mer kraftfullt internet för att möta behoven.

images/1/images/1/2017-07/lofvensarasundstrom.jpg
Stefan Löfven, som satt i klassrummet mellan Rut Georgsson, Hotell Simloc, och Sara Sundström, lärarfacket, nickade. Under hela Sverige-turnén har behovet av internetutbyggnad i glesbygdsområdet varit en ständig aktuell fråga.

images/1/images/1/2017-07/fredriknina.jpg
Den speciella lokala arbetsmarknaden belystes. Vinterhalvåret är det full fart med biltestindustin och alla tänkbara övernattningsplatser är fyllda. Det råder periodvis akut brist på boende, vilket hämmar utvecklingen. Sommarhalvåret står de flesta sängpauser tomma.
- Vi måste jobba mycket mer för sommaren, sa Rut Georgsson som menade att det borde finnas större möjligheter att locka besökare.
- Vad gör ni för att öka sommaraktviteterna? undrade Stefan Löfven.
Thomas Westerlund, Jäckviks Fjällcenter, var en av de som beskrev hur Jäckvik utvecklats de senaste åren. Trenden är positiv, men besökare utan bil har svårt hitta lämpliga bussar med tider som fungerar.
- Det är oerhört viktigt med bättre kommunikationer. Dessutom brottas vi med ett annat problem och det är att hitta personal för säsongsarbete.

images/1/images/1/2017-07/stefanlofven.jpg
I fordonshallen fick Stefan Löfven möjlighet att träffa lärare och elever. Rektor Nina Lango introducerade honom till Hornavanskolans fordonsprogram och läraren Hans Bergström beskrev verksamheten.

Arjeplognytt.se fick möjlighet att ställa frågor direkt till statsministern. Först hänvisades till en presskonferens i Arvidsjaur samma eftermiddag, men det är möjligt att schemaläggarna inte insåg avstånden mellan de två orterna. Allt medan pressekreteraren Adriana Haxhimustafa höll ett vakande öga på minuterna (som blev fyra) ställdes följande frågor:

Det är många som är besvikna på att de inte hinner träffa dig i Arjeplog under ditt besök och ställa frågor. Det är ett mycket kort besök. Kommer du tillbaka?
- Ja, det gör jag säkert. Jag trivdes så bra att gå omkring här. Det känns i luften att det är något bra här!

Den norska glesbygdspolitiken ses som mycket mer avancerad. Varför är det inte så i Sverige?
- Vi ser över olika politikområden för att se till att hela landet ska leva. Det är allt från utbyggnad av bredband som vi taggar upp, nu sätter vi en högre målsättning. Det är även viktigt att det finns högskolemöjligheter i hela landet. Vi vill utveckla skogsbruket och livsmedelsproduktionen. Stöd till jordbruket. Besöksnäringen kan utvecklas mycket. Alla dessa delar måste fungera i hela landet och självklart även här.

Det finns en utbredd ilska i Arjeplogs kommun över indragna busslinjer och försämring av postservice. Varför kan inte staten ta mer ansvar för infrastruktur?
- Det är angeläget att lösa. När det gäller postfrågan för vi en dialog med PostNord. Det ska fungera över hela landet och här arbetas det med en ny strategi. När det gäller busstrafiken är det Länstrafiken som har ansvaret och vi anslår mer pengar till denna del av infrastrukturen under kommande period. Därmed hoppas vi att det ska fungera bättre. Trafik och transporter över hela landet ska fungera.

Det finns en stor grupp asylsökande i Arjeplog. En del har väntat på besked om uppehållstillstånd i två år. Är det rimligt?
- Det är en lång tid. Men vi måste komma ihåg att det kom en stor mängd människor till Sverige hösten 2015. Sverige tog ett stort ansvar. Och det har blivit utdragna utredningar, men vi ser nu att vi kan förkorta dessa väntetider. Vi har ändrat i lagstiftningen. Fler länder i Europa måste också bidra till att lösa den svåra flyktingkrisen.

Hur ska socialdemokraterna garantera att det finns bra vård, omsorg och skolor i glesbefolkade områden?
- Här har vi vänt politiken. Den borgerliga regeringen hade skattefokus med en minskad skatt. Vi investerar istället. Bara i år investerar vi 80 miljarder i välfärd. Vi siktar på jobb i hela landet med fler utbildningsinsatser, vi flyttar ut statliga myndigheter från de stora städerna och ska se till att det finns servicekontor i hela landet, som till exempel försäkringskassan.

images/1/images/1/2017-07/HabibollahAlizada.jpg
Habibollah Alizada fick möjlighet att ställa en fråga direkt till statsministern.
Han ställde frågan så här: "När den tyska ambassaden i Kabul bombades så avbröt landet Tyskland utvisningar till Afghanistan. Om Sveriges ambassad blev bombad, skulle då också Sverige sluta utvisa folk till Afghanistan?"
Stefan Löfven uttryckte oro för utvecklingen i Afghanistan, och sa att Tysklands stopp var tillfälligt. Han sa även att de flesta ensamkommande flyktingbarnen kommer att få stanna i Sverige.
Med detta möte avslutades statsministerns besök i Arjeplog.

Habibollah Alizada var tacksam över möjligheten att få prata direkt med statsministern. För honom och de övriga asylsökande ungdomarna gav fredagens möten en inblick i hur ett statsministerbesök kan se ut i Sverige.
En artikel från ungdomarnas möte med Fredrik Lundh Sammeli kommer.

Text och foto: Maria Söderberg
images/1/images/1/560annonser2017/image2.jpeg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies