http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2017-08-14 14:59:00
Fiskeprojektet för Rappen-Labbas fortsätter
images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9549.jpg
Förbättringar av lekbottnar för öring har god effekt för reproduktionen. Det visar arbetet som gjorts i några av tillflödena för sjöarna Rappen och Labbas.
Stefan Stridsman, länsstyrelsen, och Jan Isaksson, Vattenrådet/Pite älv Ekonomisk förening, har utfört elfiske i tre bäckar i området, och på alla platser som undersöktes hittades årsyngel av vild öring.


images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9625.jpg
Rappen-Labbas intresseförening arbetar på olika sätt för att förbättra förutsättningarna för öring och röding i sjöarna, och Världsnaturfonden, WWF, har bidragit med pengar när projektet startade.
Då inleddes bland annat arbetet med att skapa nya och förbättra befintliga lekbottnar i sjöarnas tillflöden.
Under den gångna helgen besöktes ett par av de lekbottnar som gjorts i Guoldodisbäcken, ett av sjön Labbas tillflöden.

images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9802.jpg


En bäck behöver inte vara bred eller djup för att öringen ska leka. Även i denna lilla bäck, också den ett av sjön Labbas tillflöden, pågår reproduktionen.
Stefan Stridsman har utfört elfiskeundersökningar både ovanför och nedanför vägtrumman, och på båda platserna finns gott om öringsyngel. Flest yngel har hittats nedanför vägtrumman.
På några av de lite större öringarna som fångades in vid elfisket togs fjällprover för att kunna åldersbestämma fisken.
images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9602.jpg
Samtliga elfiskeundersökningar visade på reproduktion i de tillflöden som nu undersöktes. Tillväxten på ynglen varierade mellan bäckarna.
-Det är ingen tvekan om att lekbottnarna som anlagts har använts av öringen. Tillväxten beror på flera faktorer, näringstillgången är en, men temperaturen i vattnet är också mycket viktig, förklarade Stefan Stridsman.

images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9865.jpg
I Vepsabäcken sker utsättning av öring. Här finns också ett av de ställen där Rappen-Labbas intresseförening nu ska fortsätta arbetet med att skapa och förbättra lekbottnar för öring.
De vilda öringsyngel som hittades här var betydligt mindre än i Guoldodisbäcken.

images/1/images/1/2017-08/RappenLabbas_9705.jpg
Under dagen påbörjades iordningställandet av lekbottnar nedanför vägtrummorna i Guoldodisbäcken. Det handlar om att hitta ett ställe med lämplig vattenföring, flytta undan större stenar och skapa en grusbädd där rommen kan läggas.

I samband med middagen, som serverades i Vuojatkåtan, diskuterades även hur man ska gå vidare i projektet. Arbetet med lekbottnar kommer att fortsätta, liksom samarbetet med Länsstyrelsen och Vattenrådet/Pite älvdals Ekonomiska förening.
-Så länge ni inom föreningen är så här engagerade och vill fortsätta jobba med förbättringsarbeten så kommer vi att ställa upp med det vi kan, lovade Jan Isaksson.
Ett av målen är att vägtrummorna som utgör ett vandringshinder för öring i Guoldodisbäcken ska ersättas av en bro. Ett annat mål är att det ska finnas ett vattenflöde året om i Rappenströmmen, vilket kan komma att kräva en omprövning av vattendomen, som kom till för att skapa bra förutsättningar för timmerflottning.
images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies