http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2017-04-09 10:05:10
Glaciärerna blir allt mindre
images/1/images/1/2017-04/ANsalajeknablad.jpg
Fjällandskapet skiftar. I Arjeplogs kommun, på gränsen till Norge, smälter glaciären Sálajiegna i allt snabbare takt. Växtligheten tar allt mer mark.


I Världsarvet Laponia kan var och en med egna ögon se hur förändringarna i klimatet påverkar fjällandskapet. Glaciären Sálajiegna krymper i en allt snabbare takt.
images/1/images/1/2017-04/bjornolander.jpg


- Glaciärerna i den svenska fjällvärlden blir allt mindre. Det syns tydligt i Lantmäteriets nya laserdata över fjällen.
Det berättar Björn Olander, kartingenjör på Lantmäteriet, som precis sammanställt och lagt ut nytt material på Lantmäteriets sida.- Från den laserskanning med flyg som vi gjort hittills kan vi se att många glaciärer minskat betydligt i storlek sedan 2008. Till exempel har Rágujiekna längre norrut, på gränsen mellan Norge och Sverige, helt försvunnit.

images/1/images/1/2017-04/ANsalajekna2.jpg
På Lantmäteriet pågår just nu ett projekt för att kartlägga Sveriges glaciärer - från Helags i Härjedalen och Sylarna i södra Jämtland till de högalpina områdena i Norrbottensfjällen.
- I Kebnekaisemassivet har Rabots glaciär dragit sig tillbaka ungefär 80 meter och Siehtagasglaciären omkring 60 meter sedan 2008.
Men den största förändringen är Sveriges nordligaste glaciär Cunujökeln.
- Den har krympt så pass att vi har tagit bort den ur vår data. Det finns rester kvar men det har gjorts bedömningar att den förlorat förutsättningarna för att klassas som glaciär. Grannglaciären Beaivvejietnja, som ligger ca 5 km sydväst, har nu tagit över titeln som Sveriges nordligaste glaciär.

Vid Sálajiegna har sjön, som fått namnet Issjön, och som tidigare dämdes upp av glaciärisen, fått nya utlopp. Vattenståndet har sjunkit med mer än sju meter och tagit nya vägar, berättar Björn Olander, som själv tyvärr inte besökt området.
- Men det vore verkligen spännande att göra det!
Tills vidare följer han resultatet av kartläggningar från laserbilder i datorer och på kartor.
- Den digitala fjällkartan uppdateras med aktuell information allt eftersom.

images/1/images/1/2017-04/ANsalajekna.jpg
Med det varmare klimatet kommer sommaren bli längre. Skidorter och isburen verksamhet kan få ställa om till annan verksamhet, eller lägga ned. Land-skapsbilden och växtligheten förändras vilket också kan ge svårigheter för rennäringen med fler ytor av is och skare som kan vara svårgenomträngliga för renen.
Till de positiva effekterna hör dock att växtproduktionen under barmarkstiden kan komma att öka. Sammantaget är klimattrenden tydlig - fjällvärlden förändras.

FAKTA
Sálajiegna - en del av vårt världsarv

År 1996 utsågs Laponia till ett världsarv av FN-organet Unesco. Det betyder att området är viktigt för hela världen att vårda och skydda. Utnämningen grundar sig på kombinationen av den unika natur och de kulturella värden som finns i Laponia. Det här är ett område som bär spår av jordens tidiga historia men också av människans. Landskapet har formats i samspel med en levande samisk tradition där man under lång tid har bedrivit renskötsel.
När Unesco bestämde att ta med Laponia bland världens världsarv var det för att det uppfyller vissa kriterier, som de kallar för "Outstanding Universal Values".

Läs mer om guidad visning vid glaciären här.

Text och foto: MARIA SÖDERBERG
images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies