070-344 20 23

Denna text är annonsmaterial, skrivet av Socialdemokraterna i Arjeplog inför valet 2018.

Vi socialdemokrater vill att vår kommun ska vara attraktiv för oss som bor här men också för inflyttare, oavsett om de kommer tillbaka eller om de flyttar hit för första gången.

Vi tycker att vi med vår politik har lyckats i det som är kommunens största uppdrag, att se till att vi har en bra barnomsorg, en bra skola med mycket kultur och en bra äldreomsorg.

Utvecklingsfrågorna är viktiga. Vi vill fortsätta arbeta för stora och små nyetableringar. Samtidigt som vi vet att biltestindustrin och besöksnäringen behöver folk när de växer och att det finns stort rekryteringsbehov inom den en kommunala organisationen där många nu går i pension.

Den som väljer att bo i Arjeplog ska kunna skaffa en utbildning. Det ger möjligheter för kommun och företag att rekrytera utbildad personal.

Eftersom vi konkurrerar om arbetskraften med de andra 289 kommunerna i landet så måste vi lysa bättre!

Vi lovar att vi ska fortsätta att påverka politiken nationellt ur den lilla kommunens synvinkel – för om inte vi är där och berättar så lyssnar man på de som är det!

Vi lovar också att fortsätta arbetet för ett nytt regelverk kring strandskydd för vi tror att fina tomter för bostäder och fritidshus är ett bra sätt att locka människor att till slut ta steget och flytta hit.

Vi socialdemokrater har under lång tid tagit ansvar för att ekonomin i den kommunala organisationen ska vara i ordning. Vi har också blickat framåt, lagt kraft på att bli mer långsiktiga och strategiska och bl a planerat för ett fantastiskt äldreboende. Samtidigt har vi jobbat målmedvetet för att både berätta om den lilla kommunens perspektiv och jobba med utveckling – och detta ur vårt eget perspektiv med tonvikt på vad som är unikt för oss och vilka pusselbitar som behöver bli starkare. Med en budget i balans klarar vi göra det som behövs för att kommunen ska vara attraktiv för boende, företagare och besökare.

Vi tror att det spelar roll att vi både har ordning och reda i ekonomin och att vi är duktiga på det vi gör men också att vi hjälps åt att prata om vår hembygd på ett bra sätt.

Ovanstående text är annonsmaterial, skrivet av Socialdemokraterna i Arjeplog inför valet 2018.