070-344 20 23

Valsatsning på Arjeplognytt.se

Valåret 2018 blir det första valåret när internet ses som den viktigaste informationskällan. Inte bara för de unga, utan generellt för svenska folket.    Studien ”Svenskarna och Internet 2017” (gjord av Internetstiftelsen i Sverige) visar att även om...

Arjeplog näst bästa friluftskommunen

Tre kommuner i Norrbotten, Arjeplog, Kalix och Luleå, delar på andraplatsen som Sveriges bästa friluftskommun. Sundsvall utsågs till Sveriges bästa friluftskommun 2018. I studien har man tittat på hur kommunerna arbetar med att förbättra och utveckla friluftslivet....

Om populär utbildning i P4 Norrbotten

Fordonstestprogrammet på Hornavanskolan i Arjeplog har fler sökande än platser i år. Studie- och yrkesvägledare Linda Lundström är nöjd, och konstaterar att utbildningen är unik. Hör henne berätta mer om detta i en intervju i Radio Norrbotten. Länk till inslaget,...

Om Arjeplog i Kluvet land, P1

Hur ska de allra minsta kommunerna överleva? Behöver villkoren ändras? Britta Flinkfeldt och Per-Gunnar Sundström är två av de som intervjuas i P1-programmet Kluvet land. Britta Flinkfeldt konstaterar i intervjun att man inte kan driva en kommun med hur lite pengar...

Ingen fiber till gränsen

Den planerade fiberutbyggnaden mellan Sandviken och norska gränsen blir inte verklighet. Arjeplogs kommun avsäger sig nu stödet som beviljats för projektet. “Tyvärr har komplikationer tillstött vilket gör att Arjeplogs kommun ej kan genomföra planerad...