070-344 20 23

475 personer vill ha folkomröstning

– Det här är en historiskt stor fråga för Arjeplog. Det är inte seriöst att pressa fram ett ofullständigt förslag utan att fråga arjeplogarna om vad de tycker. Det säger Erik Quist, en av initiativtagarna till en namninsamling för folkomröstning i Arjeplog. Nu har...

Krav på folkomröstning i Arjeplog

Gymnasiefrågan har skapat ett brett engagemang och en intensiv debatt i Arjeplog. Nu talar allt för att kommunfullmäktige kommer att tvingas ta ställning till en folkomröstning om den planerade nedläggningen. – Det räcker nu, politikerna måste lyssna på folket. Vi vet...

Digitalt möte för ungdomars inflytande

Hur kan man öka ungdomars inflytande i samhället? Den frågan stod i fokus för politiker, tjänstemän, ungdomar och föreningsrepresentanter vid ett digitalt möte i projektet Youth up North. Kommunalrådet Isak Utsi, som själv varit aktiv inom flera ungdomsorganisationer,...

Medborgarförslag för gymnasiet

Utred möjligheten att driva en gymnasieskola med specialiserad utbildning för elever med diagnoser inom det autistiska spektrat och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det är innebörden av ett medborgarförslag som lämnats in till Arjeplogs kommun....

Över 800 namnunderskrifter för Hornavanskolan

– Ett samhälle utan ungdomar blir tyst. Man kan likna det vid en kalvmärkningshage utan renkalvar. När det blir tyst i en renhage betyder det att renkalvarna har dött ut. När det blir tyst i ett samhälle betyder det att en generation är borta. Vad händer när en...