070-344 20 23

Fiskeprojekt gav ökad kunskap och förändring

Fiskevårdsprojektet som inleddes i Rahppen-Labbas för tio år sedan har gett resultat. Föryngring av öring sker i de bäckar där lekbottnar skapats och restaurerats. – Kunskaperna och erfarenheterna har blivit större och bredare. Både det praktiska arbetet som gjorts i...

Silvermuseet värd för internationell konferens

Silvermuseet i Arjeplog står nu värd för en internationell konferens om samisk arkeologi. Under tre dagar träffas ungefär 50 arkeologer och andra intresserade, främst från de nordiska länderna, för att diskutera aktuella frågor inom samisk arkeologi, berättas i ett...