070-344 20 23
Medborgarförslag om bättre skyltning

Medborgarförslag om bättre skyltning

Tydliga skyltar på svenska, norska, finska och engelska behövs för att reducera nedskräpningen vid återvinningsstationen i Jäckvik. Det sägs i ett medborgarförslag, där förslagsställaren också önskar återkoppling och besked om hur kommunen hanterar problemen vid...
Medborgarförslag om bänk

Medborgarförslag om bänk

Ställ en bänk vid apoteket på Storgatan i Arjeplog. Det föreslås i ett medborgarförslag. Som motivering till förslaget sägs att det ofta står människor utanför apoteket och väntar på att det ska öppna, och att många av dessa är äldre människor....
Medborgarförslag om toalett

Medborgarförslag om toalett

Sätt upp/bygg en publik toalett på torget. Det föreslås nu ytterligare en gång via ett medborgarförslag till Arjeplogs kommun. Frågan om en offentlig toalett i Arjeplog har diskuterats under flera år, inte minst i sociala medier. Nu har ett nytt medborgarförslag...
Medborgarförslag om fixartjänst

Medborgarförslag om fixartjänst

Inrätta en fixartjänst för de som fyllt 70 år. Det är innebörden av ett medborgarförslag som skickats in till Arjeplogs kommun. Syftet med en fixartjänst är att minska risken för fallolyckor, genom att en “fixare” kan hjälpa till i hemmet med att...
Fortsatt intresse för Mammas Blombord

Fortsatt intresse för Mammas Blombord

Årets upplaga av Mammas Blombord lockade ett trettiotal personer, och minst lika många blommor bytte hem och ägare. Mammas Blombord, ett samarbete mellan Arjeplogs Församling och Arjeplognytt, ordnades första gången i juni 2013, och intresset är fortsatt stort. Här...
Få elbilar i Arjeplog

Få elbilar i Arjeplog

Arjeplog är ett internationellt centrum för test och utveckling av elbilar, men intresset för elbilar hos befolkningen är svalt. Enligt uppgift från Carup.se har endast sju elbilar sålts i Arjeplog. I grannkommunen Sorsele finns enligt samma källa tre bilar. Dorotea...