070-344 20 23
Ny skogsled mellan Kraja och Bjäckas

Ny skogsled mellan Kraja och Bjäckas

En grusad skogsled planeras mellan Kraja och Arjeplogsströmmarnas fiskeområde Bjäckas, efter ett medborgarförslag som kommit in till kommunen. Önskan om en sammanhängande gång- och cykelväg från centrum till Bjäckas har framförts i olika forum. Det medborgarförslag...
Förslag om förbudsskyltar

Förslag om förbudsskyltar

I ett medborgarförslag som skickats in till Arjeplogs kommun föreslås att skyltar sätts upp i sporthallens omklädningsrum med budskapet att det är förbjudet att duscha med badkläder på inför besök i simbassängen. Förslagsställaren menar att alldeles för många duschar...
Önskan om julgran i Laisvall

Önskan om julgran i Laisvall

I ett medborgarförslag som skickats in till Arjeplogs kommun uttrycks önskemål om att Laisvall återfår en offentlig julgran. Frågan ställs också varför någon julgran inte fanns på plats inför julen 2022. Emil Sundström, chef för samhällsbyggnadsenheten, berättar att...