070-344 20 23

Stipendium till fjärilsföreningen

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor av Entomologiska föreningen i Stockholm. – Det blev en glad överraskning, och pengarna kommer väl till pass för våra planer på ungdomsverksamhet, säger föreningens...

Om bredband och budget i fullmäktige

Bredbandsutbyggnaden i kommunen ska komma igång när tjälen gått ur backen. Det beskedet gav kommunchefen Peter Andersson vid fullmäktigesammanträdet. – Det har varit en långsliten förhandling,  men nu har tempot drivits upp. Sju områden är aktuella för upphandling nu....

Beslut om kvartsbrytning på Nasafjäll närmar sig

Frågan om kvartsbrytning på Nasafjäll bör avgöras så snart som möjligt, och det är viktigt att exploatören Elkem AS får möjlighet att utveckla sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Det menar Nordland fylkesråd, och tillägger att rennäringens intressen i området ska...

Nytt branschråd för biltestnäringen

På initiativ av SPGA, Swedish Proving Ground Association, har ett testbranschråd startats, och nu haft sitt första möte, i Arjeplog. Vid mötet deltog representanter för bland annat testföretag, kommuner och Vattenfall. Syftet med detta branschråd är att diskutera...

Språkrådet står fast vid namnet Kjernfjelltunnelen

Den nyligen invigda tunneln mellan Junkerdal och E6:an ska heta Kjernfjelltunnelen. Efter protester från flera håll har Språkrådet prövat frågan igen, men kommit fram till att namnet på tunneln ska stavas Kjernfjelltunnelen istället för Tjernfjelltunnelen, enligt NRK....