070-344 20 23

475 personer vill ha folkomröstning

– Det här är en historiskt stor fråga för Arjeplog. Det är inte seriöst att pressa fram ett ofullständigt förslag utan att fråga arjeplogarna om vad de tycker. Det säger Erik Quist, en av initiativtagarna till en namninsamling för folkomröstning i Arjeplog. Nu har...

Kommunalrådets svar på Öppet brev och slutreplik

Nedanstående text är kommunalrådet Isak Utsis svar på ett öppet brev från Erik Quist, samt en slutreplik från Erik Quist. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog...

Öppet brev till kommunalrådet Isak Utsi

Nedanstående text är ett öppet brev från Erik Quist till kommunalrådet Isak Utsi. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog och därför väljer jag som ansvarig...

Krav på folkomröstning i Arjeplog

Gymnasiefrågan har skapat ett brett engagemang och en intensiv debatt i Arjeplog. Nu talar allt för att kommunfullmäktige kommer att tvingas ta ställning till en folkomröstning om den planerade nedläggningen. – Det räcker nu, politikerna måste lyssna på folket. Vi vet...

Digitalt möte för ungdomars inflytande

Hur kan man öka ungdomars inflytande i samhället? Den frågan stod i fokus för politiker, tjänstemän, ungdomar och föreningsrepresentanter vid ett digitalt möte i projektet Youth up North. Kommunalrådet Isak Utsi, som själv varit aktiv inom flera ungdomsorganisationer,...

Medborgarförslag för gymnasiet

Utred möjligheten att driva en gymnasieskola med specialiserad utbildning för elever med diagnoser inom det autistiska spektrat och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det är innebörden av ett medborgarförslag som lämnats in till Arjeplogs kommun....