070-344 20 23

Samverkansprojekt för jakt och fiske i Arjeplog

Hur kan man på bästa sätt hantera frågor om jakt- och fiskeupplåtelser ovan odlingsgränsen? Den frågan ska nu Silvermuseet/INSARC i Arjeplog utreda i ett projekt som initierats av fem samebyar i Arjeplogs kommun. – Girjasdomen har gett oss ett nytt rättsläge, och man...

Gustaf Adolfsmedaljen till Ingela Bergman

Ingela Bergman, tidigare chef för Silvermuseet och INSARC, har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljen med H M Konungens medgivande, för sitt arbete med att bygga upp och driva INSARC, Institutet för arktisk landskapsforskning. – Jag tar emot den med ödmjuk tacksamhet, och...

JO-anmälan mot Arjeplogs kommun

Som journalist och ansvarig utgivare för Arjeplognytt har jag JO-anmält Arjeplogs kommun. Jag har gjort det eftersom jag anser att kommunen åsidosatt min och andras rätt att ta del av information. Min krönika som publicerades i torsdags (länk i slutet av denna...

Trettiosju förslag för gymnasiet

Trettiosju förslag för fortsatt drift av Hornavanskolan finns med i den rapport som tagits fram av en extern utredare. Rapporten finns med i handlingarna inför kommunstyrelsens möte på måndag. Både Folkinitiativet, skolans personal och de fackliga organisationerna...

Stränga regler för inresa till Norge

Hit men inte längre. I alla fall inte utan registrering, Corona-test och karantän i tio dagar. Det finns undantag från reglerna, men inte många. Polis, hemvärnet, civilförsvar och testpersonal finns på plats dygnet runt vid gränsövergången till Norge, för att...

Bekräftad covid-19 inom grundskolan i Arjeplog

Tre elever och en personal på grundskolan i Arjeplog har nu bekräftats smittade av covid -19. Någon stängning av grundskolan är inte aktuell just nu. – Nej, inte i nuläget. Följer naturligtvis situationen noga och i dialog med smittskyddsläkaren på Region Norrbotten,...