070-344 20 23

Kommunen kritiseras av IVO

Arjeplogs kommun får kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för missförhållanden vid stödboendet Stugan. I sitt föreläggande kräver IVO, vid ett vite om 500 000 kronor, bland annat att kommunen upphör med uthyrning av rum i Stugans lokaler till utomstående...

Sommaröppning av Doktorsgården

Med tal, sång, musik och tårta uppmärksammades årets sommaröppning av Doktorsgården. Ett fyrtiotal personer deltog. – Det är ett speciellt hem, en intressant och kreativ miljö, som doktor Wallquist satt sin prägel på under sextio års tid. Våra guidade visningar av...

Skolavslutning och sommarlov

Skolavslutning för förskoleklass och lågstadiet i Arjeplog. Rektorn Ola Sonidsson, som infört läxfria skoldagar, ger eleverna fem sommarlovsläxor, och kyrkoherden Ivar Sundström funderar över vem som bryr sig om vad älvarna i Halland heter och vad 7 gånger 9 blir. –...

Humle-tema på Silvermuseet

Humlorna är viktiga och de behöver vår hjälp. Det är budskapet i det konstprojekt som Ewa Fjellström och Sigrid Furebotten nu presenterar på Silvermuseet i Arjeplog. – Insektsdöden i världen skrämmer oss, vi är beroende av insekterna för pollinering av det som växer....

Företagsfrukost med renskötseltema

Fler renar blir till rovdjursföda än de som går till slakt och säljs som livsmedel. Så ser verkligheten ut i Semisjaur-Njargs sameby sedan flera år tillbaka. – Fram till 2010 hade vi situationen under kontroll, men nu har det spårat ur. Fortsätter trenden ligger vi på...

Informationsmöte om CWD

Hur utbredd är sjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) som  påträffats hos två älgar i Arjeplog och Arvidsjaur? Är det en smittsam form av CWD? Vilka åtgärder behövs? Hur ska man som jägare hantera slaktkroppen och köttet? Frågorna är än så länge fler än svaren. De...