070-344 20 23

OBS-platserna försvinner vid nyår

De tre OBS-platser som finns i Arjeplog försvinner vid årsskiftet. Istället kommer läkare att finnas i beredskap dygnet runt. -Vi har en påse pengar som ska räcka, och måste se till hur vi kan ge kommunens invånare den bästa vården inom de ekonomiska ramar vi har. Vi...

Medborgarförslag om regler för snöröjning

I ett medborgarförslag som skickats till kommunstyrelsen föreslås en regel som innebär att snö från gator och vägar inte får lämnas i infarter. Förslagsställaren anser att snöröjningsrutinerna för de gator och vägar som kommunen ansvarar för idag innebär att infarter...

Om kraftledning i P4 Norrbotten

Vattenfall kommer att fortsätta utreda var den nya kraftledningen mellan Bastusel och Arjeplog ska dras. Den sträckning som varit aktuell fick kritik från kommunen, privata markägare och biltestföretag. P4 Norrbotten berättar mer om detta. Länk till artikeln,...

Lotten avgjorde ordförandeval

Lotten fick avgöra när fullmäktiges ordförande skulle utses. De två föreslagna, Mats Abrahamsson (S) och  Elisabeth Bramfeldt (V), fick nio röster vardera i en sluten omröstning. Tre ledamöter röstade blankt. Efter lottningen stod det klart att Mats Abrahamsson...

Framtidens äldreboende dyrare än beräknat

Framtidens äldreboende ser ut att bli dubbelt så dyrt som beräknat, vilket innebär en prislapp på över 100 miljoner kronor. -Vi måste göra ett omtag, reducera kostnadsökningen, revidera verksamhetsbeskrivningen och fastställa tekniknivån i projektet, sa socialchef...