070-344 20 23

Beräknat budgetunderskott på 9,6 miljoner

Efter årets första åtta månader räknar kommunstyrelsen med ett underskott på 9,6 miljoner jämfört med 2019 års budget. – Resultatet har förbättrats något efter september, men det är hårt att bita i, sa kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt när delårsrapporten...

Behovet av el ökar inom testindustrin

Behovet av el blir större och större inom testindustrin, och nu krävs en förstärkning av elnätet i Arjeplogs kommun. – Kraft till testverksamheten är avgörande för att bibehålla och utveckla vår unika och världsledande position inom fordonstest i kallt klimat, säger...

Stort intresse för tvångsförflyttningarna

Ett hundratal personer lyssnade till fredagens föreläsningar om tvångsförflyttningar av renar och renskötande samer. Hårda fakta, årtal och gränser på kartan varvades med personliga berättelser om en del av historien som skolans läroböcker inte presenterar. – Det är...

Möte om framtidens vård

Med en befolkning som minskar i antal och ökar i ålder står vården inför stora utmaningar, i Arjeplog såväl som i Norrbotten. Personalrekrytering kommer att bli allt svårare. – Vi vet var vi är på väg, och vi intensifierar arbetet med samverkan och förebyggande...

Terrängkörning i naturreservat

Problemen med otillåten terrängkörning ökar enligt Länsstyrelsens naturbevakare.  Nyligen uppmärksammades skador i naturreservatet Ståkke-Bårgå, orsakade av fyr- eller sexhjulingar. Skadorna betecknas som ett misstänkt miljöbrott, och länsstyrelsen har nu polisanmält...

Britta Flinkfeldt lämnar kommunalrådsposten

Under våren 2020 kommer Britta Flinkfeldt att avgå som kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog. Det meddelas i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Arjeplog. Britta Flinkfeldt tillträdde sin post i augusti 2009. – Kommunen behöver ledas av en person som har ny...