070-344 20 23

Stina en av årets konstnärer i Iglootel

Snart slås, eller rättare sagt skottas, dörrarna upp för årets version av Iglootel, ett hotell fyllt av konst, allt skapat av snö och is. Som första lokala konstnären i Iglootel jobbar nu Stina Renberg med utsmyckning av en igloo-bar, och hon har valt att illustrera...

Om “Inlandet” i SVT

Elin Willovs bok “Inlandet”, en roman där Arjeplog tydligt skymtar mellan raderna, blir film. Inspelningen börjar redan i mars, och kommer att ske i Arjeplog och Luleå. SVT /Norrbotten har gjort ett inslag om detta, där regissören Jon Blåhed intervjuas....

Om Arjeplog i Aftonbladet

I ett reportage i tidningen Aftonbladet presenteras Arjeplog som Sveriges glesast befolkade kommun med invånare som är nöjda med både naturen och biltestindustrin. Här beskrivs också de problem omfattande skotertrafik innebär för renskötseln, aktiviteten Top of...

Delade meningar om vindkraftpark

Åsikterna om vad den planerade testanläggningen för vindkraftverk på Uljabuouda kommer att innebära går isär. Ett stärkt varumärke för Arjeplog som testplats i kallt klimat, menar Skellefteå Kraft. Ett ännu mer förfulat landskap samt störande ljus och buller, menar...

Välbesökt julkonsert med Emil, Anna och Stefan

Onsdagkvällens julkonsert med Emil Sundberg, Anna Nordqvist och Stefan Långdahl fyllde, inte oväntat, Kyrkströmsgården till sista plats. Repertoaren kändes igen av de som hört dem tidigare, en väl avvägd mix av bland annat Elvis och julsånger.   Besökarna bjöds...

Budgetfrågor vid allmänningsstämman

Med budget 2018 som enda underlag antogs Arjeplogs allmänningars budget för 2019 vid stämmorna på torsdagskvällen. Men beslutsunderlaget ifrågasattes av stämmodeltagarna som menade att en prognos för innevarande år ska finnas med i beslutsunderlaget, precis som...