070-344 20 23

Inget bad på Kraja i sommar

Utebadet på Kraja kommer inte att hållas öppet under denna sommar. – Med det ansträngda läge vi befinner oss i idag till följd av utbrottet av Coronaviruset behöver vi se över hela vår verksamhet. I en sådan process har vi svårt att motivera kostnaden för att dra...

Silvermuseet öppnas igen

Från och med tisdag 19 maj kommer Silvermuseets butik och turistinformationen att öppnas för besökare igen. Tanken är att även museets utställningar ska öppnas från och med 1 juni. – Museet och turistinformationen fyller en viktig funktion i samhället och vi är glada...

Fullmäktige i vanlig ordning

Måndagens fullmäktige kommer i vanlig ordning att genomföras med ledamöter och eventuella åhörare på plats i Medborgarhuset. Men åtgärder för att minska risken för smittspridning har vidtagits. – Vi har inte hittat någon digital lösning som skulle fungera men vi...

Malin ny chef för Silvermuseet

Malin Brännström efterträder Ingela Bergman som chef för Silvermuseet/INSARC från och med den 8 maj. – Det känns helt fantastiskt att få möjlighet att fortsätta utveckla det som finns här och är så bra. Vi ser stora möjligheter för Silvermuseet och INSARC att växla...

Extrainsatt fullmäktigesammanträde

Ledamöter i kommunens styrelser och nämnder ska, om särskilda skäl föreligger, kunna delta vid möten på distans. Beslut som gör detta möjligt ska tas på ett extrainsatt kommunfullmäktige tisdag den 31 mars. – Det handlar om att ge ledamöter som befinner sig i...