070-344 20 23

Krondikning och laga skifte

I sin strävan efter bättre odlingsförutsättningar i Jäckvik satsade Oskar Lundmark på så kallad krondikning. Ett myrområde på åtta hektar stakades ut, och för dikningsarbetet erhölls en liten dagpenning från staten. Men när det blev dags för laga skifte i Jäckvik...

Om hem och jordbruk

Oskar Lundmark, Jäckvik, växte upp och bildade familj i en tid när arrendet för en gård kunde vara 6 liter mjölk per dag. Om detta, och om hur han insåg att jordbruk och odling i Jäckvik inte bedrevs på ett effektivt sätt, berättade han för Carl Johansson år 1968. Det...

Orgelbyggare och huspredikanter

Om en klenod som försvunnit, om husandakter och husbönder som inte predikade i sina egna hem berättar Oskar Lundmark från Jäckvik i den fjärde delen av de intervjuer Carl Johansson gjorde år 1968. Adolfströmsborna beskrivs som gudfruktiga och duktiga på sång och...

Om skolgång och konfirmation

Att få gå skola och ha tillgång till en bra undervisning var ingen självklarhet ute i byarna runt sekelskiftet 1800-1900. Oskar Lundmark, född 1883 och uppvuxen i Jäckvik, berättar om hur hans far och morbror beslutade sig för att anlita och själva avlöna en lärarinna...

Oskar Lundmark berättar mer

Året var 1968. Carl Johansson, Vuonatjviken, besökte den då 85-årige Oskar Lundmark i Jäckvik, och bad honom berätta sina minnen. Inspelningarna, som finns bland annat i Börje Granströms samling av kassettband, kan nu avlyssnas via Radio Arjeplognytt. En första del,...

Vargminnen från Jäckvik

I en inspelning gjord 1968 berättar Oskar Lundmark, Jäckvik, om ett vargminne från Pieljekaise en vinter för drygt 100 år sedan. Intervjuare är Carl Johansson, Vuonatjviken. Händelsen som inleder historien utspelar sig en kall vinterdag, när Oskar Lundmark skulle...