070-344 20 23

Tema: vård och omsorg

Vård och omsorg är en stor del av kommunens verksamhet.  Kommunen har enligt lag hälso- och sjukvårdsansvar för personer inom särskilda boenden samt för personer som får hemsjukvård.  Arjeplogs kommun tillhandahåller dessutom via avtal med Region Norrbotten 3 stycken...

Tema: Service i glesbygd

Arjeplog är Sveriges fjärde största kommun sett till ytan. Det är samtidigt den mest glesbefolkade med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Mer än en tredjedel av dessa invånare är bosatta i gårdar, byar och samhällen utanför tätorten. Fullmäktige antog den 23 april...

Tillväxt, utveckling och kvalitet

      Denna text är annonsmaterial, skrivet av Vänsterpartiet i Arjeplog inför valet 2018.   Vänsterpartiet vill arbeta för att få till en expansiv tillväxt, både för kommunen och företag. En förutsättning för att barnfamiljer ska flytta till kommunen eller stanna...

Tema: Invånarantalet i Arjeplog

Ställ era frågor till Liberalerna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Arjeplog i kommentarsfältet under texten, senast fredag 27 april kl 12:00. Då stängs kommentarsfältet för allmänheten, och de medverkande partierna har ytterligare fem dygn på sig att besvara...

Attraktiva Arjeplog

Denna text är annonsmaterial, skrivet av Socialdemokraterna i Arjeplog inför valet 2018. Vi socialdemokrater vill att vår kommun ska vara attraktiv för oss som bor här men också för inflyttare, oavsett om de kommer tillbaka eller om de flyttar hit för första gången....

Valsatsning på Arjeplognytt.se

Valåret 2018 blir det första valåret när internet ses som den viktigaste informationskällan. Inte bara för de unga, utan generellt för svenska folket.    Studien ”Svenskarna och Internet 2017” (gjord av Internetstiftelsen i Sverige) visar att även om...