070-344 20 23

Ljusglimt med film och samtal

Den hållbara filmfestivalen Ljusglimt ordnades för andra året. Sammanlagt kom mer än 100 personer på de olika inslagen lördagen 26 december. – Det blev spännande samtal om hur vi kan skydda skog och bidra till klimatomställningen utan att förstöra andra naturvärden,...

Livsmedel

Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd...

Skog, biologisk mångfald

Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centern, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd ordning...

Energi

Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan med...

Samarbete inför valet

Arjeplognytt är min tidning, och kommer att fortsätta vara det inom överskådlig framtid. Precis som den har varit sedan den 6 december 2010 när ursprungsversionen fick sin plats på nätet. Men Arjeplognytt är också en tidning i ständig förändring längs en bitvis...