070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Debatt

Arjeplognytt.se erbjuder här allmänheten; enskilda, partier, föreningar, organisationer och andra en möjlighet att dela med sig av information, åsikter och tankar.
Skicka ditt inlägg via e-post till info@arjeplognytt.se eller sms till 070-344 20 23. Publicering sker så snabbt som möjligt.
Du får vara anonym, men då måste du tydligt ange i ditt meddelande till mig att du vill vara det, samt uppge ditt namn och telefonnummer så att jag kan komma i kontakt med dig.

Innehållet i de inlägg som publiceras här har inte faktagranskats av mig. Samtliga uppgifter och åsikter är skribentens egna.
Som ansvarig utgivare förbehåller jag mig rätten att granska och bedöma texterna utifrån mitt publicistiska ansvar, och personangrepp kommer icke att publiceras.
Håll en god ton i debatten, och välkomna med era inlägg!
/Marianne Hofman

Summering

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  En intressant valkampanj börjar vara över, och det är dags att rösta i ödesfrågan om Hornavanskolans framtid. Mycket har sagts, och utifrån mitt perspektiv går det att sammanfatta några viktiga,...

Hornavanskolan ska finnas kvar!

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Jag har försökt att följa debatten om Hornavanskolans vara eller icke vara under en längre tid. För lite elever uppges som ett av alternativen till varför denna folkomröstning ska hållas söndagen den 19 september....

Upprörd förälder

Uppgifter och åsikter i texten nedan är skribentens egna. Har ett barn som går på Gymnasiet som fått må dåligt en längre tid då vissa lärare inte kan skilja på sin roll som lärare och privata åsikter (Folkintiativet). De fortsätter att använda eleverna som en sköld...

Låt oss prata verklighet

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Alla fyra gruppledare undertecknade en insändare som idag publicerades här på Arjeplognytt. Syftet var att sänka trovärdigheten hos Folkinitiativet Arjeplog genom att attackera våra siffror och göra...

Att utgå från verkligheten

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Vi förstår flera av de argument som framförs i debatten men vi håller inte med om alla. Vi vill därför passa på att beskriva några av de utgångspunkter vi förtroendevalda ser när vi diskuterar framtidens...

Hornavanskolan – en resurs att utveckla, inte avveckla

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Alltför ofta ses kommunala verksamheter som belastningar snarare än resurser. Hornavanskolan utgör i detta sammanhang inget undantag och inför omröstningen om knappa två veckor finns anledning att begrunda och...

Random people

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Kommunalråd Isak Utsi (S) välkomnar i grunden allt politiskt engagemang. Detta sade han i SVT:s lokala nyheter. Han tycker även att det är viktigt att se politiken som en helhet och ansvarstagande över den...

Kommunen beter sig olämpligt

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. I Oskarshamn har ett folkinitiativ tvingat fram en folkomröstning gällande äldreboenden i kommunen. Även där har kommunen formulerat valsedlarna på det sättet att skattehöjning ingår i ett av alternativen....

Ett svek

Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna. Politikens hantering av framtidens gymnasieskola är inget annat än ett svek mot kommunens innevånare, ungdomar och personal. Det är förvisso positivt att kommunens styrande politiker har en samsyn och kan...