070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Folkomröstning 2021

Den 19 september är det dags för en rådgivande folkomröstning angående gymnasieutbildningens framtid i Arjeplog.

Arjeplognytt.se erbjuder här allmänheten; enskilda, partier, föreningar, organisationer och andra en möjlighet att dela med sig av information, åsikter och tankar som rör denna fråga.
Skicka ditt inlägg via e-post till info@arjeplognytt.se eller sms till 070-344 20 23. Publicering sker så snabbt som möjligt.
Du får vara anonym, men då måste du tydligt ange i ditt meddelande till mig att du vill vara det, samt uppge ditt namn och telefonnummer så att jag kan komma i kontakt med dig.

Innehållet i de inlägg som publiceras här har inte faktagranskats av mig. Samtliga uppgifter och åsikter är skribentens egna.
Som ansvarig utgivare förbehåller jag mig rätten att granska och bedöma texterna utifrån mitt publicistiska ansvar, och personangrepp kommer icke att publiceras.
Håll en god ton i debatten, och välkomna med era inlägg!
/Marianne Hofman

Konstruktiva samtal

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Vi i Folkinitiativet Arjeplog fick i början av veckan en inbjudan av kommunalråd Isak Utsi till att träffa honom och resten av den strategiska gruppen för att diskutera en möjlig framtid för Hornavanskolan. Han...

Tankar efter folkomröstningen 

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Det känns så hoppfullt, att så många som 949 Arjeplogsbor, har engagerat sig för gymnasieskolan och gått och röstat. Vi invånare bryr oss om vad som händer i vår kommun! Kommunledningen visar sin omsorg, genom att...

Snabba svar till Liberalerna

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Per Lampinen skrev här på Arjeplognytt en sammanfattning från Liberalerna. Det är oerhört uppenbart att det hela inte var någon egentlig sammanfattning, utan ett svar på vår sammanfattning. Innehållet var av en typ...

Liberalerna sammanfattar

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Snart är folkomröstningen här och efter mycket debatt och inlägg på sociala medier är det dags att besluta sig för vilken framtid vi vill ge våra ungdomar. Därför vill vi inom Liberalerna belysa debatten med...

Summering

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  En intressant valkampanj börjar vara över, och det är dags att rösta i ödesfrågan om Hornavanskolans framtid. Mycket har sagts, och utifrån mitt perspektiv går det att sammanfatta några viktiga,...

Hornavanskolan ska finnas kvar!

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Jag har försökt att följa debatten om Hornavanskolans vara eller icke vara under en längre tid. För lite elever uppges som ett av alternativen till varför denna folkomröstning ska hållas söndagen den 19 september....

Upprörd förälder

Uppgifter och åsikter i texten nedan är skribentens egna. Har ett barn som går på Gymnasiet som fått må dåligt en längre tid då vissa lärare inte kan skilja på sin roll som lärare och privata åsikter (Folkintiativet). De fortsätter att använda eleverna som en sköld...

Låt oss prata verklighet

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Alla fyra gruppledare undertecknade en insändare som idag publicerades här på Arjeplognytt. Syftet var att sänka trovärdigheten hos Folkinitiativet Arjeplog genom att attackera våra siffror och göra...

Att utgå från verkligheten

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Vi förstår flera av de argument som framförs i debatten men vi håller inte med om alla. Vi vill därför passa på att beskriva några av de utgångspunkter vi förtroendevalda ser när vi diskuterar framtidens...