070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Folkomröstning 2021

Den 19 september är det dags för en rådgivande folkomröstning angående gymnasieutbildningens framtid i Arjeplog.

Arjeplognytt.se erbjuder här allmänheten; enskilda, partier, föreningar, organisationer och andra en möjlighet att dela med sig av information, åsikter och tankar som rör denna fråga.
Skicka ditt inlägg via e-post till info@arjeplognytt.se eller sms till 070-344 20 23. Publicering sker så snabbt som möjligt.
Du får vara anonym, men då måste du tydligt ange i ditt meddelande till mig att du vill vara det, samt uppge ditt namn och telefonnummer så att jag kan komma i kontakt med dig.

Innehållet i de inlägg som publiceras här har inte faktagranskats av mig. Samtliga uppgifter och åsikter är skribentens egna.
Som ansvarig utgivare förbehåller jag mig rätten att granska och bedöma texterna utifrån mitt publicistiska ansvar, och personangrepp kommer icke att publiceras.
Håll en god ton i debatten, och välkomna med era inlägg!
/Marianne Hofman

Att utgå från verkligheten

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Vi förstår flera av de argument som framförs i debatten men vi håller inte med om alla. Vi vill därför passa på att beskriva några av de utgångspunkter vi förtroendevalda ser när vi diskuterar framtidens...

Random people

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Kommunalråd Isak Utsi (S) välkomnar i grunden allt politiskt engagemang. Detta sade han i SVT:s lokala nyheter. Han tycker även att det är viktigt att se politiken som en helhet och ansvarstagande över den...

Kommunen beter sig olämpligt

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. I Oskarshamn har ett folkinitiativ tvingat fram en folkomröstning gällande äldreboenden i kommunen. Även där har kommunen formulerat valsedlarna på det sättet att skattehöjning ingår i ett av alternativen....

Ett svek

Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna. Politikens hantering av framtidens gymnasieskola är inget annat än ett svek mot kommunens innevånare, ungdomar och personal. Det är förvisso positivt att kommunens styrande politiker har en samsyn och kan...

Gymnasiet!

Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna.  Vill börja med att säga att alternativen är tragiska. Fjärrundervisningen: Ingen som inte haft ett barn hemma senaste läsåret kan ju egentligen uttala sig om hur illa det kan vara. Vi har som föräldrar under...

Det här innebär alternativen

Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna.  Alternativet ”Ja, till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog.”: Första året  studier på gymnasieprogrammet innebär att eleverna bor och...

Nya tider

Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna.  ”De som inte lär sig av historien är dömda att upprepa den”, så sade George Santayana, professor i filosofi vid Harvard 1889-1912. Citatet har inte blivit mindre sant och angeläget sedan dess. En unken...