070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Interna mejl inte allmän handling

E-postmeddelanden som skickas inom kommunens förvaltning utgör inte med automatik allmän handling. Det menar Kammarrätten i sin dom, vilket innebär att Erik Quist inte får ut samtliga de drygt 800 mejl han begärt. Kammarrätten finner att två av de mejl som inte...

Kommunstyrelsen föreslår nollintag på Hornavanskolan

Kommunstyrelsen föreslår nollintag på Hornavanskolan från och med höstterminen 2022. Mari-Teres Ögren (S), reserverade sig mot förslaget. Hon yrkade på fortsatt drift och utveckling av Hornavanskolan. Frågan kommer slutgiltigt att avgöras av kommunfullmäktige. Frågan...

Tre alternativ för gymnasiet

Styrgruppen för strategisk utveckling i Arjeplog lägger fram tre alternativ för framtida gymnasieutbildning i Arjeplog. Alternativen ska tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, nu på måndag. De tre alternativen lyder enligt följande: 1) Fortsätta driva...

Arjeplogs första folkomröstning genomförd

42,1 % av de röstberättigade i Arjeplog har sagt sitt om framtidens gymnasieutbildning. Majoriteten av dem vill behålla Hornavanskolan, även om det innebär en skattehöjning. – Budskapet till politikerna är tydligt. Skolan ska vara kvar, säger Erik Quist,...

Efterlyser visioner och ambitioner

Arjeplog behöver framtidstro, en vilja att satsa på utveckling och ökad folkmängd - inte en nedläggning av gymnasiet och beslutsfattare utan visioner. Det menar Madelene Aheinen Westerlund, Erik Quist och Oskar Stålnacke. – Vi har inte sett en sådan här expansion i...

Händelser vid vatten i Arjeplog

Det är i Arjeplog det händer. Allt det där som utspelar sig i Kerstin Ekmans bok Händelser vid vatten. Här blir boken till film, och ett ständigt återkommande uttryck hos både de som jobbar med filmproduktionen och lokalbefolkningen är: ”Vi löser det”. – Visst bjuder...

Information men ingen debatt vid fullmäktige

Utbyggnad av fibernätet pågår nu i bland annat Jäckvik, Jutis, Slagnäs, Stensund och Hällvik. I Racksund är de flesta installationer klara. Andra helgen i juli ska informationsmöten om trådlösa alternativ hållas för de som inte får fiberkabel till sina fastigheter....

Sommartorsdag i Doktorns trädgård

Sommar. Sol. Musik från flygeln strömmar ut genom fönstren på Doktorsgården i Arjeplog. Precis som det kunde vara när Doktorn bodde här. Silvermuseets årligt återkommande ”Sommartorsdag” är igång, och ett av sommarens arrangemang var musikcafé vid Doktorsgården....

Folkomröstning ska genomföras

Det blir en kommunal folkomröstning om Hornavanskolans framtid. Men den blir inte som Folkinitiativet tänkt sig. – Vi är glada över att fullmäktige hade modet att skriva historia idag. Men valsedelns utformning gör det här till politikernas folkomröstning, inte...

Antagning till två program på Hornavanskolan

Elever ska antas till Hornavanskolans fordonstestteknikprogram och samhällsvetenskapsprogram hösten 2021. Det beslutade kommunstyrelsen, efter förslag från Mari-Teres Ögren, socialdemokraterna. – Det känns bra att komma så här långt, men jag har fått ta mycket stryk...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23