070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Bekräftad covid-19 inom grundskolan i Arjeplog

Tre elever och en personal på grundskolan i Arjeplog har nu bekräftats smittade av covid -19. Någon stängning av grundskolan är inte aktuell just nu. – Nej, inte i nuläget. Följer naturligtvis situationen noga och i dialog med smittskyddsläkaren på Region Norrbotten,...

Tre fall av Covid-19 på Vaukagården

Tre fall av Covid-19 har bekräftats på Vaukagården i Arjeplog. Smittspårning liksom kontinuerlig provtagning av personal och boende pågår, och de insjuknade har isolerats från övriga boende i huset. – Det är en tuff period och det finns naturligtvis en oro för...

Silvermuseet med i digital satsning på undervisning

Nu tar delar av Silvermuseets samlingar och Arjeplogs historia plats i en satsning på digital undervisning för skolor i hela Sverige. – Ett superspännande projekt, säger museipedagog Sofia Flinkfeldt, som varit med och tagit fram material från Arjeplog. Via en hemsida...

Arjeplog prisas för tillväxt

Arjeplog har utsetts till bästa tillväxtkommun i Norrbotten av ett kreditupplysningsföretag. – Vi har vetat att vi har duktiga företagare i kommunen och det är roligt att vi får ett konkret bevis på att det verkligen är så, säger Lotta Lestander, VD för...

Fortsatt elevintag inget fullmäktigeärende

Frågan om fortsatt elevintag på Hornavanskolan avgjordes av kommunstyrelsen, och inte av kommunfullmäktige, trots att det fanns med på dagordningen. – Från presidiets sida menar vi att de flesta punkterna i frågan är beslut som ryms inom kommunstyrelsens...

KS föreslår fortsatt intag på Hornavanskolan

Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut och säger nu ja till intag av elever på Hornavanskolan hösten 2021, i enlighet med ett förslag från Vänsterpartiet. Förslaget innebär ett krav på totalt minst 16 antagna elever. Mari-Teres Ögren, s, reserverade sig mot...

475 personer vill ha folkomröstning

– Det här är en historiskt stor fråga för Arjeplog. Det är inte seriöst att pressa fram ett ofullständigt förslag utan att fråga arjeplogarna om vad de tycker. Det säger Erik Quist, en av initiativtagarna till en namninsamling för folkomröstning i Arjeplog. Nu har...

Kommunalrådets svar på Öppet brev och slutreplik

Nedanstående text är kommunalrådet Isak Utsis svar på ett öppet brev från Erik Quist, samt en slutreplik från Erik Quist. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog...

Öppet brev till kommunalrådet Isak Utsi

Nedanstående text är ett öppet brev från Erik Quist till kommunalrådet Isak Utsi. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog och därför väljer jag som ansvarig...

Krav på folkomröstning i Arjeplog

Gymnasiefrågan har skapat ett brett engagemang och en intensiv debatt i Arjeplog. Nu talar allt för att kommunfullmäktige kommer att tvingas ta ställning till en folkomröstning om den planerade nedläggningen. – Det räcker nu, politikerna måste lyssna på folket. Vi vet...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23