070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Lyckad fisketävling för 21:a året i rad

Med ett års försening firades i år 20-årsjubileum för Öppna Lapplandsmästerskapen, en av sommarens höjdpunkter i Arjeplog för trollingintresserade. Jubileet uppmärksammades bland annat genom att varje deltagare i tävlingen tilldelades ett pris av ett värde på minst...

Spadtag för framtidens äldreboende i Arjeplog

Det symboliska ”första spadtaget” för det nya äldreboendet i Arjeplog är nu taget. Byggnationerna har varit igång ett tag och om tidsplanen håller kan de boende flytta in i början av 2024. – Det här känns spännande, och vi ser fram emot ett nytt och modernt boende,...

Glesbygdsfrågor i fokus på fullmäktiges frågestund

Allmänhetens frågestund vid måndagens fullmäktige ägnades åt ett par av glesbygdens utmaningar - mammografi, bredbandsutbyggnad och kollektivtrafik. – Vi har kämpat som bara den för mammografibussen, nu ska den försvinna. Vad kan kommunen göra?, undrade Liselotte...

Allmänningsmark ska undersökas för vindkraftsetablering

Vattenfall vill undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på bland annat Luvliebe Storbatjvárrie sydost om Arjeplog. Vid Skogsallmänningens vårstämma informerade Anna Källström från Vattenfall om planerna. – Två av de tre områdena är utpekade som potentiella...

Förfallet hotell ska rivas

Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Det har tagit flera år att komma fram till möjligheten att riva det gamla hotellet i Laisvall, och när det slutgiltiga rivningsbeslutet skulle tas visade det sig att fyra av fem ledamöter i Miljö-, Bygg- och...

Bygglov för testbanor

Colmis AB får bygglov för tre nya testbanor. Det var en enig Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnd som gick emot förvaltningens förslag om avslag på ansökan. – Det här är en viktig satsning för samhällsutvecklingen. Området är utpekat för biltestverksamhet i...

Sänkta hastighetsgränser i Arjeplog

Den 1 juni träder nya lokala trafikföreskrifter i kraft. De nya föreskrifterna innebär sänkta hastighetsgränser i Arjeplogs centralort, parkeringsförbud och nya huvudleder. – Våra gamla trafikföreskrifter har hängt med länge, och behövde uppdateras. Det är ett...

Välbesökt lunchsamtal om klimat och miljö

Intresset var stort när Naturskyddsföreningen i Arjeplog bjöd in medborgare och politiker till lunchsamtal om klimat och miljö. Det här var en del av föreningens satsning inför valet. – Vi hoppas att detta skall sätta press på politikerna att gå från ord till handling...

Centern går till val med fem namn

– Vi ska utveckla Arjeplog för arjeplogarna, det är jätteviktigt. Det ska vara både roligt och meningsfullt att bo här. Det säger Sten-Åke Nilsson, ordförande för Centerpartiet i Arjeplog, och partiets första namn på listan inför kommunvalet. En lista med totalt fem...

Isak Utsi toppar Socialdemokraternas lista

Isak Utsi toppar socialdemokraternas lista inför höstens kommunval. Han valdes in som kommunalråd mitt i den nuvarande mandatperioden, och möttes snabbt av utmaningar, däribland pandemin med dess restriktioner och frågan om Hornavanskolans framtid. – Pandemin har...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23