070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

KS föreslår fortsatt intag på Hornavanskolan

Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut och säger nu ja till intag av elever på Hornavanskolan hösten 2021, i enlighet med ett förslag från Vänsterpartiet. Förslaget innebär ett krav på totalt minst 16 antagna elever. Mari-Teres Ögren, s, reserverade sig mot...

475 personer vill ha folkomröstning

– Det här är en historiskt stor fråga för Arjeplog. Det är inte seriöst att pressa fram ett ofullständigt förslag utan att fråga arjeplogarna om vad de tycker. Det säger Erik Quist, en av initiativtagarna till en namninsamling för folkomröstning i Arjeplog. Nu har...

Kommunalrådets svar på Öppet brev och slutreplik

Nedanstående text är kommunalrådet Isak Utsis svar på ett öppet brev från Erik Quist, samt en slutreplik från Erik Quist. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog...

Öppet brev till kommunalrådet Isak Utsi

Nedanstående text är ett öppet brev från Erik Quist till kommunalrådet Isak Utsi. Arjeplognytt.se har ingen insändar- eller debattsida, men frågan om Hornavanskolan har väckt ett sällan skådat engagemang hos invånarna i Arjeplog och därför väljer jag som ansvarig...

Krav på folkomröstning i Arjeplog

Gymnasiefrågan har skapat ett brett engagemang och en intensiv debatt i Arjeplog. Nu talar allt för att kommunfullmäktige kommer att tvingas ta ställning till en folkomröstning om den planerade nedläggningen. – Det räcker nu, politikerna måste lyssna på folket. Vi vet...

Digitalt möte för ungdomars inflytande

Hur kan man öka ungdomars inflytande i samhället? Den frågan stod i fokus för politiker, tjänstemän, ungdomar och föreningsrepresentanter vid ett digitalt möte i projektet Youth up North. Kommunalrådet Isak Utsi, som själv varit aktiv inom flera ungdomsorganisationer,...

Medborgarförslag för gymnasiet

Utred möjligheten att driva en gymnasieskola med specialiserad utbildning för elever med diagnoser inom det autistiska spektrat och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det är innebörden av ett medborgarförslag som lämnats in till Arjeplogs kommun....

Över 800 namnunderskrifter för Hornavanskolan

– Ett samhälle utan ungdomar blir tyst. Man kan likna det vid en kalvmärkningshage utan renkalvar. När det blir tyst i en renhage betyder det att renkalvarna har dött ut. När det blir tyst i ett samhälle betyder det att en generation är borta. Vad händer när en...

Avveckling av Hornavanskolan väcker debatt och engagemang

Förslaget om avveckling av Hornavanskolan har skapat stor debatt i Arjeplog. Namninsamling mot förslaget pågår, krav om folkomröstning har framförts och frågan diskuteras i åtskilliga trådar på Facebook. – Rent krasst är kärnan i detta en fråga om hur vi ska använda...

Avveckling av Hornavanskolan förbereds

Nu förbereds en avveckling av Hornavanskolan i Arjeplog. Från och med hösten 2021 ska inga nya elever tas in, vilket innebär att skolan blir utan elever från och med våren 2023. – Inget skarpt beslut är taget, men det finns en politisk samsyn i frågan, och mitt...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23