070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Gustaf Adolfsmedaljen till Ingela Bergman

Ingela Bergman, tidigare chef för Silvermuseet och INSARC, har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljen med H M Konungens medgivande, för sitt arbete med att bygga upp och driva INSARC, Institutet för arktisk landskapsforskning. – Jag tar emot den med ödmjuk tacksamhet, och...

JO-anmälan mot Arjeplogs kommun

Som journalist och ansvarig utgivare för Arjeplognytt har jag JO-anmält Arjeplogs kommun. Jag har gjort det eftersom jag anser att kommunen åsidosatt min och andras rätt att ta del av information. Min krönika som publicerades i torsdags (länk i slutet av denna...

Trettiosju förslag för gymnasiet

Trettiosju förslag för fortsatt drift av Hornavanskolan finns med i den rapport som tagits fram av en extern utredare. Rapporten finns med i handlingarna inför kommunstyrelsens möte på måndag. Både Folkinitiativet, skolans personal och de fackliga organisationerna...

Stränga regler för inresa till Norge

Hit men inte längre. I alla fall inte utan registrering, Corona-test och karantän i tio dagar. Det finns undantag från reglerna, men inte många. Polis, hemvärnet, civilförsvar och testpersonal finns på plats dygnet runt vid gränsövergången till Norge, för att...

Bekräftad covid-19 inom grundskolan i Arjeplog

Tre elever och en personal på grundskolan i Arjeplog har nu bekräftats smittade av covid -19. Någon stängning av grundskolan är inte aktuell just nu. – Nej, inte i nuläget. Följer naturligtvis situationen noga och i dialog med smittskyddsläkaren på Region Norrbotten,...

Tre fall av Covid-19 på Vaukagården

Tre fall av Covid-19 har bekräftats på Vaukagården i Arjeplog. Smittspårning liksom kontinuerlig provtagning av personal och boende pågår, och de insjuknade har isolerats från övriga boende i huset. – Det är en tuff period och det finns naturligtvis en oro för...

Silvermuseet med i digital satsning på undervisning

Nu tar delar av Silvermuseets samlingar och Arjeplogs historia plats i en satsning på digital undervisning för skolor i hela Sverige. – Ett superspännande projekt, säger museipedagog Sofia Flinkfeldt, som varit med och tagit fram material från Arjeplog. Via en hemsida...

Arjeplog prisas för tillväxt

Arjeplog har utsetts till bästa tillväxtkommun i Norrbotten av ett kreditupplysningsföretag. – Vi har vetat att vi har duktiga företagare i kommunen och det är roligt att vi får ett konkret bevis på att det verkligen är så, säger Lotta Lestander, VD för...

Fortsatt elevintag inget fullmäktigeärende

Frågan om fortsatt elevintag på Hornavanskolan avgjordes av kommunstyrelsen, och inte av kommunfullmäktige, trots att det fanns med på dagordningen. – Från presidiets sida menar vi att de flesta punkterna i frågan är beslut som ryms inom kommunstyrelsens...

KS föreslår fortsatt intag på Hornavanskolan

Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut och säger nu ja till intag av elever på Hornavanskolan hösten 2021, i enlighet med ett förslag från Vänsterpartiet. Förslaget innebär ett krav på totalt minst 16 antagna elever. Mari-Teres Ögren, s, reserverade sig mot...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23