070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Språkrådet står fast vid namnet Kjernfjelltunnelen

Den nyligen invigda tunneln mellan Junkerdal och E6:an ska heta Kjernfjelltunnelen. Efter protester från flera håll har Språkrådet prövat frågan igen, men kommit fram till att namnet på tunneln ska stavas Kjernfjelltunnelen istället för Tjernfjelltunnelen, enligt NRK....

Tro, Film & Kärlek även 2020

Det blir en filmfestival i Arjeplog även nästa år. Olivia Karlberg är ny projektledare, skådespelaren Cecilia Nilsson kommer tillbaka som värd och kommunen går in som medarrangör tillsammans med Arjeplogs församling och Arjeplogs biografförening. Förra året firade...

Årets arjeplogare ska utses

Årets arjeplogare - en ny utmärkelse som kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år med start 2020. Kommunfullmäktige beslutade bifalla ett medborgarförslag om att uppmärksamma personer som gjort något bra för kommunen.  Allmänheten ska ha...

Tunneln invigd

https://vimeo.com/367089498 Rune Berg, ordförande i Saltdal kommune, Allan Ellingsen, statssekreterare, och Turid Stubö Johnsen, regionvägchef. Den obligatoriska bandklippningen utfördes genom att bandet skars av med en vass sten från Tjernfjellet. Den efterlängtade...

Dainakbron avstängd

Dainakbron är nu stängd för trafik. Beslutet fattades med omedelbar verkan efter den senaste inspektionen. Skicket på bron har försämrats snabbare än beräknat, och säkerheten kan inte längre garanteras. – Det är beklagligt. Vi är medvetna om att boende i området...

Beräknat budgetunderskott på 9,6 miljoner

Efter årets första åtta månader räknar kommunstyrelsen med ett underskott på 9,6 miljoner jämfört med 2019 års budget. – Resultatet har förbättrats något efter september, men det är hårt att bita i, sa kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt när delårsrapporten...

Behovet av el ökar inom testindustrin

Behovet av el blir större och större inom testindustrin, och nu krävs en förstärkning av elnätet i Arjeplogs kommun. – Kraft till testverksamheten är avgörande för att bibehålla och utveckla vår unika och världsledande position inom fordonstest i kallt klimat, säger...

Stort intresse för tvångsförflyttningarna

Ett hundratal personer lyssnade till fredagens föreläsningar om tvångsförflyttningar av renar och renskötande samer. Hårda fakta, årtal och gränser på kartan varvades med personliga berättelser om en del av historien som skolans läroböcker inte presenterar. – Det är...

Möte om framtidens vård

Med en befolkning som minskar i antal och ökar i ålder står vården inför stora utmaningar, i Arjeplog såväl som i Norrbotten. Personalrekrytering kommer att bli allt svårare. – Vi vet var vi är på väg, och vi intensifierar arbetet med samverkan och förebyggande...

Terrängkörning i naturreservat

Problemen med otillåten terrängkörning ökar enligt Länsstyrelsens naturbevakare.  Nyligen uppmärksammades skador i naturreservatet Ståkke-Bårgå, orsakade av fyr- eller sexhjulingar. Skadorna betecknas som ett misstänkt miljöbrott, och länsstyrelsen har nu polisanmält...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23