070-344 20 23

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23

Arvodesdiskussion i fullmäktige

När alla verksamheter måste spara, behöver även politikerna dra sitt strå till stacken. Det menar Vänstern och Liberalerna, som vill att arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska sänkas till 75% av inkomstbasbeloppet inför nästa mandatperiod. De fick stöd vid...

Arjeplogs Filmfestival på plats och på nätet

Årets Filmfestival i Arjeplog erbjuder en kombination av fysisk och digital närvaro för såväl publik, filmgäster som övriga medverkande. – Det känns jätteroligt att kunna träffas och visa film på bion igen och nu ser vi ljuset i tunneln. Men vi tar det säkra före det...

Personal och Årets Arjeplogare hyllades av fullmäktige

Årets Arjeplogare 2019 och 2020, samt personal som jobbat 25 år hos Arjeplogs kommun hyllades vid måndagens fullmäktigesammanträde. Vid mötet togs även beslut om att Stiftelsen Arjeplogshus kan påbörja försäljning av elevhemmet Stugan. Ulf Lundström, LInda Karlberg...

Nanna och Magnar lussade på Vaukagården/Tallbacken

De allra flesta luciatåg har en lucia och minst en stjärngosse. Men få luciatåg har en lucia som uppnått den aktningsvärda åldern av 102 år, och en stjärngosse som precis firat sin 100-års dag. – De behövde inte ens fråga mig, de vet att jag ställer upp om jag kan...

Rivningslov överklagat

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden sa i oktober ja till att riva den gamla Nomadskolan, eller ABF-huset som det också kallas. Beslutet har överklagats av Norrbottens museum, och ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen.  ”Byggnaden är en fysisk manifestation för samtidens...

Ny forskning om lappskatteland

Vetenskapsrådet har tilldelat Ingela Bergman, docent i arkeologi och forskare vid Silvermuseet/INSARC medel till ett forskningsprojekt om lappskattelandens utveckling från förhistorisk till historisk tid. – Frågor om hur samiskt landskapsutnyttjande har varit...

Jutiskalendern 2022 släppt

Företagare i Arjeplog är temat för Jutiskalendern 2022, som nu är släppt till försäljning. Releasefesten hölls i en fullsatt byastuga, i Jutis såklart, och bland gästerna fanns som vanligt både modeller och fotografer. Det är femtonde året i rad som Jutis Byaförening...

Nytt parti bildas i Arjeplog

Ett historiskt misstag - men också starten för en förändring i Arjeplog. Så betecknar Erik Quist, Folkinitiativet, beslutet om nollintag på Hornavanskolan i Arjeplog. – Ett nollintag betyder nedläggning. Vi har förstått att det skulle gå så här, och förberett oss på...

Nollintag på Hornavanskolan från och med hösten 2022

Efter en timslång frågestund, en dryg halvtimmes diskussion och två voteringar tog ett oenigt fullmäktige, inför en stor åhörarskara, beslutet om nollintag på Hornavanskolan från och med höstterminen 2022. – Ett tufft beslut, men det var viktigt att ta det. Det här är...

Votering i fullmäktige om medborgarförslag

Ett medborgarförslag om en gymnasieskola med NPF-inriktning var den enda punkt på fullmäktiges dagordning som diskuterades och resulterade i en votering. Övriga ärenden klubbades igenom utan diskussion eller frågor. Frågan om Hornavanskolans framtid kommer att avgöras...

Kontakt: info@arjeplognytt.se eller ring tel 070-344 20 23