070-344 20 23

Bokmässan tillbaka med besked

Bokmässan i Göteborg är tillbaka med besked. Likt ett lagringsmoln i iCloud svävar ett speciellt tema över hela tillställningen. Det är marken som ska försvaras och rötter som inte ska kapas. Men även när rötterna är kapade så finns kittlingen och plågan där. Hos...

Arjeplogs bibliotek lyfts fram som gott exempel

Sara Sundström, biträdande rektor på Silverskolan, medverkade under Bokmässan i Göteborg vid ett seminarium om bibliotekens roll. Det ser illa ut i Sverige med färre läsande unga och färre bibliotek. Men det finns undantag. – Tack och lov har vi löst det på bästa...

Fiskeprojekt gav ökad kunskap och förändring

Fiskevårdsprojektet som inleddes i Rahppen-Labbas för tio år sedan har gett resultat. Föryngring av öring sker i de bäckar där lekbottnar skapats och restaurerats. – Kunskaperna och erfarenheterna har blivit större och bredare. Både det praktiska arbetet som gjorts i...

Silvermuseet värd för internationell konferens

Silvermuseet i Arjeplog står nu värd för en internationell konferens om samisk arkeologi. Under tre dagar träffas ungefär 50 arkeologer och andra intresserade, främst från de nordiska länderna, för att diskutera aktuella frågor inom samisk arkeologi, berättas i ett...

Vi lovar ingenting

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Liberalerna i Arjeplog gör ingen hemlighet av att man aspirerar på kommunalrådsposten efter valet söndagen den elfte september. Bland deras vallöften märks bland annat kulturhus, vägunderhåll, och, håll i...

Livsmedel

Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd...

Skog, biologisk mångfald

Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centern, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd ordning...