070-344 20 23

Interna mejl inte allmän handling

E-postmeddelanden som skickas inom kommunens förvaltning utgör inte med automatik allmän handling. Det menar Kammarrätten i sin dom, vilket innebär att Erik Quist inte får ut samtliga de drygt 800 mejl han begärt. Kammarrätten finner att två av de mejl som inte...

Osanningar

Åsikter och uppgifter i texten är skribentens egna. Det verkar råda en viss förvirring kring vem som har tackat nej till vad, vem som sagt vad, och vad som egentligen är sant. Låt oss reda ut begreppen. För det första så var vi verkligen intresserade av att...

Tio års toppturer firades

Tio års toppturer firades i helgen med mörkervandring, bildvisningar och final med rekord. Rekordet, 29 toppar, stod André Karlberg för. Han tycker själv inte det var något märkvärdigt med 29 toppar på en sommar. – Det är mer en fråga om logistik, menar han. Man kan...

Tre alternativ för gymnasiet

Styrgruppen för strategisk utveckling i Arjeplog lägger fram tre alternativ för framtida gymnasieutbildning i Arjeplog. Alternativen ska tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, nu på måndag. De tre alternativen lyder enligt följande: 1) Fortsätta driva...

Konstruktiva samtal

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Vi i Folkinitiativet Arjeplog fick i början av veckan en inbjudan av kommunalråd Isak Utsi till att träffa honom och resten av den strategiska gruppen för att diskutera en möjlig framtid för Hornavanskolan. Han...

Tankar efter folkomröstningen 

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.  Det känns så hoppfullt, att så många som 949 Arjeplogsbor, har engagerat sig för gymnasieskolan och gått och röstat. Vi invånare bryr oss om vad som händer i vår kommun! Kommunledningen visar sin omsorg, genom att...

Arjeplogs första folkomröstning genomförd

42,1 % av de röstberättigade i Arjeplog har sagt sitt om framtidens gymnasieutbildning. Majoriteten av dem vill behålla Hornavanskolan, även om det innebär en skattehöjning. – Budskapet till politikerna är tydligt. Skolan ska vara kvar, säger Erik Quist,...

Snabba svar till Liberalerna

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. Per Lampinen skrev här på Arjeplognytt en sammanfattning från Liberalerna. Det är oerhört uppenbart att det hela inte var någon egentlig sammanfattning, utan ett svar på vår sammanfattning. Innehållet var av en typ...